Epurarea apelor uzate industriale

Capitolul 1.   POLUAREA APEI.
1.1. Principalele materii poluante şi efectele acestora.
1.2. Principalele surse de poluare.
  1.2.1. Surse de poluare naturale.
  1.2.2. Surse de poluare artificială.
    A. Ape uzate.
    B. Depozite de deşeuri sau reziduuri solide.
1.3. Clasificarea apelor după utilizări.
Capitolul 2.   APE UZATE.
2.1. Ape uzate menajere.
2.2.  Consideraţii   generale   privind   caracteristicile   calitative   şi
cantitative ale apelor uzate industriale.
  2.2.1. Caracteristicile  principale  ale  unor  categorii  de  ape  uzate
industriale.
2.3. Debitele principalelor categorii de ape uzate industriale.
2.4. Consideraţii generale privind epurarea apelor uzate industriale.
Capitolul 3.   CONDIŢII DE CALITATE LA EVACUAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE
3.1.  Evacuarea  apelor  uzate  industriale   în   reţeaua   de   canalizare
orăşenească.
3.2. Evacuarea apelor uzate industriale în receptori.
  3.2.1. Influenţa apelor uzate asupra receptorului.
  3.2.2. Categorii de  folosinţă  şi  condiţii  de  calitate  a  apelor  de
suprafaţă.
  3.2.3.  Stabilirea  gradului  de  epurare  necesar  pentru  dimensionarea
staţiilor de epurare.
Capitolul 4.   METODE DE ANALIZA A APELOR UZATE.
4.1. Controlul calităţii apei brute şi  a  apei  tratate  într-o  staţie  de
tratare.
  4.1.1. Generalităţi.
  4.1.2. Metode de prelevare.
4.2. Conservarea eşantioanelor în vederea analizei.
Capitolul 5.  EPURAREA APELOR UZATE PROVENITE DIN INDUSTRIE. STUDII DE CAZ
5.1. Principiile teoretice şi reacţii de bază ale procesului de epurare.
5.2. Descrierea procesului tehnologic de epurare.
   5.2.1. Epurarea mecanică.
   5.2.2. Epurarea chimică.
   5.2.3. Reglare pH – diluţie.
   5.2.4. Omogenizare – pompare intermediară.
   5.2.5. Decantare secundară, treapta I-a.
   5.2.6. Epurare biologică, treapta a II-a.
   5.2.7. Preparare – dozare reactivi.
   5.2.8. Prelucrare nămol.
   5.2.9. Sistemul de canalizare.
5.3. Metode de control şi analiză a apelor tratate  în  procesul  tehnologic
de epurare.
5.4. Determinarea randamentului de  epurare  în  lunile  noiembrie  2004  şi
martie 2005.
5.5. Descrierea generală  a  sistemului  de  alimentare  cu  apă  din  sursa
Brădişor.
   5.5.1. Caracteristicile apei din lacul Brădişor.
   5.5.2. Stabilirea tehnologiei de tratare.
   5.5.3. Conducta de distribuţie şi transport.
   5.5.4. Rezervoarele de distribuţie apă potabilă la consumatori.
BIBLIOGRAFIE
Pagini 59
-----------------------
2