Compozitia tipica a biocenozei aerotancurilor, relatiile dintre bionti si caracteristica acesteia

I. LANTUL TROFIC
      I.1 PRODUCATORII
      I.2 FOTOSINTEZA
      I.3 CONSUMATORII PRIMARI SAU FITOFAGELE
      I.4 CONSUMATORII SECUNDARI
      I.5 CONSUMATORII TERTIARI SAU CARNIVORELE DE VARF
      I.6 SAPROFAGELE
      I.7 DESCOMPUNATORII
II. METODE, STRATEGII SI TEHNICI DE LUCRU
      II.1 STRATEGIILE DE CERCETARE ADOPTATE FUNCTIE DE STRUCTURILE
STEREOCHIMICE ALE IMPURIFICATORILOR
      II.2 STRATEGIILE DE CERCETARE ADOPTATE FUNCTIE DE STRUCTURILE
STEREOCHIMICE ALE IMPURIFICATORILOR
      II.3 ELEMENTELE DE DIFERENTIERE DINTRE METODELE ADOPTATE IN CAZUL
APELOR CU NITRODERIVATI SI METODELE UZUALE PRACTICATE IN DOMENIUL EPURARII
APELOR MENAJER-ORASENESTI (SISTEMUL CLASIC)
      II.4 TEHNICI SI MATERIALE DE LUCRU UTILIZATE
      II.5 CONSUMUL CHIMIC DE OXIGEN
      II.6 CONSUMUL BIOCHIMIC DE OXIGEN. CBO
            II.6.1 DETERMINARILE RESPIROMETRICE
            II.6.2 INSTALATIILE MICROPILOT DE LABORATOR PENTRU EPURAREA
BIOLOGICA PRIN PROCEDEUL NAMOLULUI ACTIV (METODA I.C.I.M. OMOLOGATA)
      II.7 APRECIERI CANTITATIVE PENTRU OBTINEREA DATELOR DE PROIECTARE
            II.7.1 PENTRU CINETICA INDEPARTARII ORGANICE
            II.7.2 PRODUCTIA DE NAMOL EXCEDENTAR
      II.8 NECESARUL DE OXIGEN
      II.9 NECESARUL DE ELEMENTE NUTRITIVE
      II.10 CONDITIILE TRANSFERULUI DE OXIGEN
      II.11 CARACTERISTICILE DE DECANTARE A NAMOLULUI ACTIV
      II.12 TESTUL TOXICITATII PE PESTI (FISH - TEST, OMOLOGAT, TEST
BIOASSAY)
      II.13 COMPOZITIA TIPICA A BIOCENOZEI AEROTANCURILOR, RELATIILE DINTRE
BIONTI SI CARACTERISTICA ACESTEIA IN CELE TREI CAZURI EXPERIMENTALE
            II.13.1 BACTERIILE
            II.13.2 ZOOGLOEALELE
            II.13.3 FILAMENTOASE
            II.13.4 LIBERE
            II.13.5 CIUPERCILE
            II.13.6 PROTOZOARELE - FLAGELATE
            II.13.7 RHISOPODELE
            II.13.8 METAZOARELE
            II.13.9 ROTIFERII
      II.14 MODUL DE PREZENTARE A REZULTATELOR
      II.15 CARACTERISTICA BIOCENOZELOR NAMOLULUI ACTIV FUNCTIE DE
SUBSTRATUL UTILIZAT
      II.16 DISCUTII SI JUSTIFICAREA STIINTIFICA A STRATEGIILOR DE
CERCETARE ADOPTATE
III. EPURAREA BIOLOGICA A APELOR UZATE
      III.1 ISTORIC
      III.2 NOTIUNI GENERALE ASUPRA PROCESELOR BIOLOGICE DE EPURARE A
APELOR UZATE
            III.2.1 PRINCIPIILE EPURARII APELOR UZATE PRIN PROCEDEUL
"NAMOLULUI ACTIV"
            III.2.2 PRINCIPIILE EPURARII APELOR UZATE CU AJUTORUL FILTRELOR
BIOLOGICE (BIOFILTRE)
            III.2.3 PRINCIPIILE EPURARII APELOR UZATE CU AJUTORUL IAZURILOR
DE OXIDARE
            III.2.4 PRINCIPIILE EPURARII APELOR UZATE SI NAMOLURILE
ORGANICE CU AJUTORUL INSTALATIILOR ANAEROBE (METANTANCURILOR)
      III.3 CLASIFICAREA SISTEMELOR BIOLOGICE DE EPURARE
            III.3.1 PRINCIPII GENERALE ALE EPURARII BIOLOGICE A APELOR
UZATE, PROCEDEUL CU NAMOL ACTIV
            III.3.2 PRINCIPALELE PROCESE FIZICO-CHIMICE SI BIOCHIMICE CE AU
LOC IN AEROTANCURI
      III.4 DEGRADAREA IMPURITATILOR ORGANICE NATURALE
      III.5 PROCESE BIOCHIMICE IMPLICATE IN DEZVOLTAREA BIOMASEI
      III.6 ALTE PROCESE PRIN CARE SUNT INDEPARTATE IMPURITATILE ORGANICE
DIN APELE UZATE
      III.7 APELE UZATE CA SUBSTRAT AL ACTIVITATII MICROORGANISMELOR
      III.8 BIODEGRADABILITATEA SUBSTANTELOR ORGANICE
IV. LANTUL RESPIRATOR
V. BIBLIOGRAFIE
Pagini 73