DEZVOLTAREA DURABILA SI POLITICILE DE MEDIU

                                      CUPRINS
     INTRODUCERE
     ........................................................................
     .. 1
     CAP. 1     MEDIUL NATURAL. RELATIA  OM – NATURA
          1.1 Mediul înconjurator al omului ………………………... 5
          1.2 Influente ale mediului asupra omului ………………… 9
       CAP. 2      POLUAREA. TIPURI  DE  POLUARE  SI  EFECTE
                  2.1  Poluarea atmosferei ………………………………….. 21
                  2.2  Surse de poluare naturale ……………………………. 22
                  2.3  Surse de poluare artificiale …………………………... 23
                  2.4  Poluarea apelor ………………………………………. 34
                  2.5  Poluarea solului ……………………………………… 38
                  2.6  Efectele poluarii asupra omului ……………………... 43
       CAP. 3     STRATEGII  SI  POLITICI  DE  MEDIU
                  3.1  Concepte de politici si strategii de mediu……………. 47
                  3.2  Legea Protectiei Mediului …………………………… 50
       CAP. 4     POLUAREA  IN  BAIA MARE
                         Studiu de caz ………………………………………… 99
                  4.1  Raul Sasar – pustiit biologic ………………………...101
                  4.2  Catastrofa ecologica de la S.C. Aurul ……………….103
                  4.3  Implicatii ale poluarii baimarene ……………………104
     CAP. 5   POLITICI DE MEDIU SI DEZVOLTARE DURABILA
                  5.1  Conceptul de dezvoltare durabila …………………..  105
                  5.2  Strategii de dezvoltare durabila ……………………..107
                       CAP.                   6                    CONCLUZII
..................................................................110
                                NOTE                           BIBLIOGRAFICE
..........................................................111
     BIBLIOGRAFIE