POLUAREA MEDIULUI INCONJURATOR

POLUAREA MEDIULUI
                                ÎNCONJURĂTOR
                                   CUPRINS
ARGUMENT ...
1. Introducere……………………………………………………………………………………….…1
2. Tipuri de poluare…………...…………………………………………………………………….…2
2.1. Poluarea apei……………..……….………………………………………………………………3
2.2. Poluarea aerului……………………………………..……………………………………………5
2.3. Poluarea solului…………………………………………………………………………………..9
2.4. Poluarea cu radiaţii………………………………………………………………………….......10
2.5. Poluare termică………………………………………………………………………………….10
2.6. Poluare fonică…………………………………… ……………………………………………..11
2.7. Poluare transfrontieră……………………………………………………………………………12
3. Protecţia mediului..………………………………………………………………………………..13
4. Omul şi mediul…………………………………………………………………………………….14
4.1. Poluare – Ameninţare pentru omenire…………………………………………………………..14
5. Metode de combatere a poluării…………………………………………….……………………..16
5.1. Evitarea poluării şi epurarea…………………………………………………….………………16
5.2. Autoepurarea……………………………………………..……………………………………..17
6.    Atmosfera    –    Ocean    ubicvitar    în    care    se    desfăşoară
viaţa…...…………………………………….18
6.1. Stratul inferior al atmosferei – cel mai important………………………………………………18
7. Concluzii………………………………………………………………………………………….19
8. Bibliografie………………………………………………………………………………………..21