Cercetari privind biologia, ecologia si combaterea gandacului ovazului

      1 Cuprins
                                2 CAPITOLUL 1
                        CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND
                         CULTURA CEREALELOR PĂIOASE
1.1 Importanţa culturii cerealelor
1.2. Importanţa factorilor biologici (samânţa, boli, dăunători ) în
obţinerea producţiei agricole
1.2.1. Sămânţa
1.2.2. Bolile plantelor
1.2.3. Buruienile
1.2.4. Dăunătorii
                                1 CAPITOLUL 2
 STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND GÂNDACUL OVĂZULUI ( OULEMA MELANOPUS
                        L. COLEOPTERA-CHRYSOMELIDAE )
2.1. Ordinul Coleoptera – Generalităţi
2.2 Sistematica dăunătorilor din ordinul Coleoptera
2.3 Specia Oulema Melanopus L. ( gândacul ovăzului), dăunător al culturilor
de cereale. Răspândirea dăunâtorului pe plan mondial şi în Romania şi
implicaţiile lui economice.
2.3.1. Răspândirea dăunătorului pe glob
2.3.2. Răspândirea dăunătorului în România
2.4. Sistematica dăunătorului
2.5. Morfologia gândacului ovăzului (Oulema melanopus L.)
2.5.1. Morfologia adultului
2.5.2. Morfologia oului
2.5.3. Morfologia stadiului de larvă
2.5.4. Morfologia stadiului de pupă
2.6. Cunoştinţe privind bioecologia speciei Oulema melanopus L.
2.6.1. Date privind bioecologia speciei în diferite zone ale globului
2.6.2. Date privind bioecologia speciei în România
2.6.3. Date privind structura speciilor de Oulema melanopus pe glob
2.6.4. Plante atacate şi modul de dăunare
2.7. Măsuri de prevenire a atacului şi de combatere a speciei
      Oulema melanopus L.
2.7.1. Măsuri agrofitotehnice
2.7.2. Combaterea chimică a gândacului ovăzului(Oulema melanopus L.)
2.7.3. Paraziţii şi prădătorii gândacului ovăzului(Oulema melanopus L.)
2.7.3.1. Specii prădătoare
2.7.3.2. Specii parazite
2.7.3.3. Scurt istoric al cunoştinţelor privind entomofagii gândacului
ovăzului pe glob şi în România
2.7.4. Controlul genetic al rezistenţei la gândacul ovăzului (Oulema
melanopus L.)
2 CAPITOLUL 3
      Cadrul natural şi condiţiile pedoclimatice ale zonei de cercetare
3.1. Amplasarea geografică
3.2. Generalităţi privind condiţiile climatice ale zonei
3.2.1. Regimul precipitaţiilor şi umidităţii aerului
3.2.2. Regimul termic
3.2.3. Regimul eolian
3.4. Vegetatia
                                 CAPITOLUL 4
                          Organizarea cercetărilor
4.1. Scopul si obiectivele cercetarilor
4.2. Materialul si metoda de lucru
4.3. Tehnologia culturii in campul experimental
                                 CAPITOLUL 5
 Rezultatele obtinute privind structura si dinamica speciei Oulema melanopus
                                     L.
5.1. Dinamica aparitiei in culturi a daunatorilor cerealelor foioase
5.2. Caractere morfologice generale ale gandacului ovazului
3 CAPITOLUL 6
 Rezultate obtinute privind biologia si ecologia speciei Oulema melanopus L.
6.1. Biologia speciei
6.1.1. Aparitia adultilor in primavara
6.1.2. Copulatia si ponta
6.1.3. Ponta si prolificitatea insectei
6.1.4. Stadiul larvar
6.1.5. Stadiul de pupa
6.1.6. Aparitia noilor adulti
6.1.7. Durata ciclului biologic al insectei
6.2. Aparitia adultilor hibernanti
6.3. Aparitia noilor adulti
6.4. Diapauza hiemala
6.5. Ciclul biologic al speciei Oulema melanopus L.
                              4     CAPITOLUL 7
5                   Rezultatele obtinute privind combaterea atacului si
         combaterea gândacului ovăzului (Oulema melanopus L.)
7.1. Importanta cunoasterii atacului produs de Oulema melanopus L.
7.2. Masuri agrofitotehnice de prevenire a atacului gandacului ovazului
7.2.1. Lucrarile solului
7.2.2. Rotatia culturilor
7.2.3. Administrarea ingrasamintelor
7.2.4. Rezistenta soiurilor la atacul gandacului ovazului (Oulema melanopus
L.)
7.3. Combaterea chimica a gandacului ovazului (Oulema melanopus L.)
      7.3.1. Revenirea si combaterea gandacului ovazului prin tratarea
chimica a semintei
      7.3.2. Combaterea larvelor gandacului ovazului (Oulema melanopus L.)
prin tratamente chimice
6 CAPITOLUL 8
                      CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDĂRI
8.1. Concluzii privind structura si dinamica speciei Oulema melanopus L.
8.2.Concluzii privind biologia si ecologia gandacului ovazului
         Oulema melanopus L.
8.3. Concluzii privind prevenirea atacului si combaterea daunatorului
8.4. Recomandari pentru productie
7 BIBLIOGRAFIE
Pagini 56