crestere a eficientei economice a semintelor

|Necesitatea relansării producţiei agricole vegetale pe   |1            |
|criterii de eficienţă                                    |             |
|                                                         |             |
|I. Caracterizarea societăţii                             |4            |
|1.1. Scurt istoric privind înfiinţarea                   |4            |
|1.2. Domeniul de activitate                              |4            |
|1.3. Organizarea structurală                             |10           |
|                                                         |             |
|II. Resursele de producţie                               |13           |
|2.1. Structura fondului funciar pe categorii de folosinţă|14           |
|2.2. Evoluţia şi structura numărului de personal şi pe   |15           |
|categorii de personal                                    |             |
|                                                         |             |
|III. Analiza diagnostic a activităţii                    |17           |
|3.1. Evoluţia şi structura activelor                     |17           |
|3.2. Evoluţia şi structura pasivelor                     |22           |
|3.3. Evoluţia şi structura veniturilor, cheltuielilor şi |             |
|rezultatelor la                              S.C.        |25           |
|“Unisem” S.A. Buzău                                      |             |
|                                                         |             |
|IV. Eficienţa economică în producţia vegetală            |32           |
|4.1. Conceptul de eficienţă economică în agricultură     |32           |
|4.2. Resurse de producţie ale fermei                     |33           |
|4.2.1. Structura fondului funciar                        |35           |
|4.2.2. Forţa de muncă                                    |36           |
|4.3. Structura suprafeţelor cultivate la ferma Unisem    |38           |
|Buzău                                                    |             |
|4.4. Eficienţa economică în producţie vegetală           |39           |
|4.5. Analiza factorială a costurilor de producţie        |45           |
|                                                         |             |
|                                                         |             |
|V. Căi de creştere a eficienţei economice la ferma Unisem|55           |
|S.A. Buzău                                               |             |
|5.1. Factorii de creştere a producţiei vegetale          |56           |
|5.1.1. Asolamentele şi organizarea teritoriului          |56           |
|5.1.2 Soi şi hibrizi                                     |58           |
|5.1.3. Optimizarea folosirii îngrăşămintelor chimice     |60           |
|5.2. Alegerea variantelor optime de combatere a bolilor  |             |
|şi dăunătorilor după criterii economice                  |67           |
|5.3. Optimizarea structurii soiurilor după criterii      |68           |
|economice                                                |             |
|5.3.1. Optimizarea structurii soiurilor pentru o singură |             |
|cultură, în condiţiile în care factorii de producţie     |69           |
|acţionează omogen                                        |             |
|5.3.2. Optimizarea multifactorială a soiurilor de legume |             |
|                                                         |             |
|VI. Concluzii şi propuneri                               |77           |
|                                                         |             |
|Bibliografie                                             |80           |