Sisteme de protectie umana si a mediului

                                   Cuprins
Cap.1. Biosfera şi factorii de mediu.
    1. Componentele biosferei. Ecosisteme.
    2. Factori de mediu şi influenţa lor în sistemele ecologice.
    3. Perturbarea echilibrelor ecologice.
Cap.2. Surse de poluare şi natura agenţilor poluanţi.
    2.1. Surse naturale latente.
    2.2. Surse de poluare caracteristice nişei umane. Poluarea industrială.
Cap.3. Răspândirea agenţilor poluanţi.
    3.1. Dinamica poluării.
    3.2. Circulaţia aeriană a agenţilor poluanţi.
    3.3. Particularităţile poluării apei.
    3.4. Particularităţile poluării solului.
    3.5. Particularităţile poluării factorilor biologici.
Cap.4. Controlul contaminării mediului ambiant.
    4.1. Detecţia organoşeptică.
    4.2. Indicatorii biologici.
    4.3. Metode instrumentale pentru deteminarea poluării aerului.
    4.4. Metode instrumentale pentru determinarea poluării apei.
    4.5. Determinarea poluării suprafeţelor.
    4.6. Sistemul de supraveghere-observare (monitoring) a mediului.
Cap.5. Metodica prevenirii şi lichidării poluării mediului ambiant.
    5.1. Principii de protecţia mediului.
    5.2. Reducerea emisiilor de agenţi poluanţi în mediul înconjurător.
    5.3. Bariere fizice în calea răspândirii agenţilor poluanţi.
    5.4. Intervenţia pentru lichidarea poluării accidentale.
Cap.6. Sisteme şi echipamente de protecţie împotriva poluării aerului.
    6.1. Combaterea poluării cu substanţe nocive gazoase.
    6.2. Combaterea poluării cu pulberi sedimentabile şi în suspensie.
    6.3. Distribuitoare de aer.
Cap.7. Sisteme şi echipamente de protecţie împotriva poluării apei.
    7.1. Condiţiile generale de evacuare ale apelor industriale uzate.
     7.2.  Procese  tehnologice  specifice  pentru  epurarea  apelor  uzate
industriale.
    7.3. Epurarea apelor uzate menajere.
Cap.8. Poluarea sonoră industrială şi metode de combatere a acesteia.
    8.1. Generalităţi asupra vibraţiilor şi sunetelor.
    8.2. Zgomotul industrial şi combaterea acestuia.
Bibliografie.
Pagini 105
-----------------------
1