Cercetari privind influenta lungimii corporale si a perimetrului mare, asupra prolificitatii,

                                   CUPRINS
Introducere………………………………………………………………………...1
Capitolul I: Situaţia din literatura de specialitate referitor la tema
abordată...........5
Capitolul II: Date despre unitatea gazdă a observaţiilor şi
cercetărilor………….11
      2.1. Scurt istoric……………………………………………………………11
      2.2. Aşezarea geografică…………………………………….......................11
      2.3. Condiţiile meteorologice………………………………........................12
      2.4. Organizarea şi fluxul tehnologic………………………………………13
      2.5. Rezultate productive şi economice…………………………………….16
      2.6. Elemente de dezvoltare în
perspectivă………………….......................17
Capitolul III: Norme de protecţie a muncii……………………………………...19
      3.1. Norme generale…………………………………………......................19
      3.2. Norme pentru pregătirea şi organizarea locului de muncă…………….20
      3.3. Norme de protecţie a muncii în tehnologiile de lucru…………………23
Capitolul IV: Cercetări proprii…………………………………………………...25
Scopul lucrării……………………………………………………………………25
      4.1. Material şi metodă de lucru……………………………………………26
      4.2. Organizarea experienţei………………………………………………..28
      4.3. Speciile cercetate………………………………………………………30
      4.4. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor……………………………….40
           4.3.1. Principalele dimensiuni corporale şi prolificitatea la
      crap românesc……………………………………………………………………40
           4.3.2. Principalele dimensiuni corporale şi prolificitatea la
      şalău…..44
           4.3.3. Principalele dimensiuni corporale şi prolificitatea la
      somn….48
Concluzii generale şi recomandări……………………………………………..54
Bibliografie……………………………………………………………………….56
Lista graficelor şi tabelelor……………………………………………………...57