Pasa decisiva in handbal, caracteristici tehnice, frecventa acesteia la nivelul seniorilor

 |Cap.I. Capitol introductiv                              |
|I.1. |Gradul de actualitate şi motivaţia alegerii temei       |
|I.2. |Critica literaturii de specialitate                     |
|     |                                                        |
|     |Cap.II. Fundamentarea teoretică a problemei pusă în     |
|     |studiu                                                  |
|II.1.|Abordarea sistemică a modului de cercetare              |
|II.2.|Sistemul recepţionării şi transmiterii mingii           |
|II.3.|Caracteristicile jocului de handbal ca disciplină       |
|     |sportivă                                                |
|II.4.|Evoluţia şi direcţiile de dezvoltare ale handbaluluui   |
|     |modern                                                  |
|II.5.|Concepţia de joc                                        |
|II.6.|Caracterizarea tehnicii jocului de handbal              |
|II.7.|Cercetarea observaţională                               |
|     |                                                        |
|     |Cap.III. Organizarea cercetării                         |
|III.1|Scopul lucrării                                         |
|.    |                                                        |
|III.2|Sarcinile cercetării                                    |
|.    |                                                        |
|III.3|Ipoteze                                                 |
|.    |                                                        |
|III.4|Metode de cercetare                                     |
|.    |                                                        |
|III.5|Subiecţii cercetării                                    |
|.    |                                                        |
|     |                                                        |
|     |Cap.IV. Prezentarea şi interpretarea datelor            |
|IV.1.|Clasificarea paselor decisive                           |
|IV.2.|Frecvenţa procedeelor fundamentale de pasare a mingii   |
|     |utilizate ca pasă decisivă                              |
|IV.3.|Eficienţa aruncărilor la poartă în cadrul cărora s-a    |
|     |utilizat ca pasă decisivă procedeele fundamentale de    |
|     |pasare a mingii                                         |
|IV.4.|Caracteristicile tehnice ale pasei decisive             |
|IV.5.|Frecvenţa şi eficienţa paselor azvârlite utilizate ca   |
|     |pasă decisivă                                           |
|IV.6.|Frecvenţa şi eficienţa paselor speciale utilizate ca    |
|     |pasă decisivă                                           |
|IV.7.|Frecvenţa şi eficienţa paselor lansate utilizate ca pasă|
|     |decisivă                                                |
|     |                                                        |
|     |Concluzii                                               |
|     |Tabele anexă                                            |
|     |Listă bibliografică                                     |
Pagini: 58