Hidroliza enzimatica a amidonului din cereale si cartofi cu aplicatii intense in fabricarea alcoolulu

Cap.1.Tema  de  proiectare.
Cap.2.Justificarea  temei  proiectului, a  solutiilor  si  metodelor  de
calcul  alese.
Cap.3. Proprietatile  fizice  ale  componentilor  amestecului; date  de
echilibru  lichid-vapori
Cap.4. Dimensionarea  tehnologica  a  coloanei  de  rectificare.
   1. Bilantul  de  materiale  al  instalatiei  de  rectificare.
   2.  Determinarea  numarului  de  talere  reale
     4.2.1Calculul  refluxului  minim  si  a  numarului  minim  de  talere.
     4.2.2 Calculul  refluxului  optim.
      3. Determinarea  grafica  si  analitica  a  numarului  de  talere
         teoretice.
      4. Calculul  diametrului  coloanei  si  calculul  hidrodinamic  al
         talerului.
      5. Calculul  coeficientilor  partiali  de  transfer  de  masa.
      6. Determinarea  grafica  si  analitica  a  numarului  de  talere
         reale.
   2. Calculul  mecanic  sumar  al  coloanei  de  rectificare
   3.  Elemente  de  automatizare
Cap .5. Dimensionarea  tehnologica  a  schimbatorului  de  caldura.
  1. Bilantul  tehnic  al  schimbatorului.
  2.  Predimensionarea  schimbatorului
  3. Verificarea  ariei  de  transfer  tehnic
  4. Calculul  mecanic  sumar  si  hidrodinamic
  5. Predimensionarea  celorlalte  schimbatoare  din  instalatii