TEHNICI INVATARE VOLEI

INTRODUCERE
1. OBIECTUL TEORIEI ŞI METODICII JOCULUI DE VOLEI
1.1. VOLEIUL – MIJLOC AL EDUCATIE FIZICE SI  DISCIPLINA SPORTIVA
1.2. VOLEIUL ÎN SISTEMUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ
1.3. CARACTERISTICI ALE  JOCULUI DE VOLEI
1.4. DIRECŢII DE DEZVOLTARE A JOCULUI DE VOLEI
2. ISTORICUL JOCULUI DE VOLEI
2.1. PE PLAN MONDIAL
2.2. DEZVOLTAREA SI EVOLUTIA JOCULUI DE VOLEI IN ROMANIA
3. NOŢIUNI GENERALE
3.1. NOTIUNEA DE TERMINOLOGIE SPECIFICA
3.2. STADIILE DE  INSTRUIRE
3.3. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ÎNVĂŢAREA MOTRICĂ
4.CONŢINUTUL JOCULUI DE VOLEI
4.1. COMPONENTELE TACTICII
4.2. SISTEMATIZAREA ŞI METODICA DE INVATARE A ACTIUNILOR TACTICE
INDIVIDUALE DE BAZA
4.2.1.SERVICIUL
4.2.2.PRELUAREA DIN SERVICIU
4.2.3.RIDICAREA PENTRU ATAC
4.2.4. LOVITURA DE ATAC
4.2.5. BLOCAJUL
4.2.6.PRELUAREA DIN ATAC
4.3. SISTEMATIZARE ŞI ASPECTE METODICE  ALE  ACŢIUNILOR  TACTICE COLECTIVE
4.3.1. TACTICA COLECTIVĂLA SERVICIU
4.3.2.TACTICA DE ECHIPĂ ÎN ATAC
4.3.3.TACTICA COLECTIVĂ ÎN APĂRARE
5. IDENTIFICAREA ŞI PROMOVAREA TALENTULUI ÎN VOLEI
6. JOCUL DE VOLEI ÎN LECŢIA  DE  EDUCAŢIE  FIZICĂ
6.1. METODOLOGIA PREDĂRII JOCULUI DE VOLEI ŞI FORMELE DE ORGANIZARE A
COLECTIVULUI ÎN LECŢIE
6.2. INDICAŢII PENTRU CICLUL LICEAL
6.3.MODELE DE JOC  INTERMEDIARE ŞI FINALE  PENTRU CICLUL GIMNAZIAL ŞI
LICEAL
6.4. JOCURI PREGĂTITOARE
6.6. SISTEME  DE DISPUTARE  A COMPETIŢIILOR ŞCOLARE
6.7.  ACTIVITATEA   PROFESORULUI ÎN PREGĂTIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE A
ŞCOLII
7. NOŢIUNI DE REGULAMENT
BIBLIOGRAFIE
63 pagini